Üçleme: Galata kulesi

BİR:
Haşim İşcan’ın Galata Kulesi’nin açılışında çekilmiş fotoğrafı. Kaynak


İKİ:
Meşhur kürenin yerine konması için beklenen yegâne şey iyi havadır:
Şehrimizde bir çok kimselerin vapurlarını kaçırmağa, işlerine geç kalmalarına ve hatta bunlardan da mühim zararlara uğramalarına sebep olan saat meselesini halli için artık çok az vakıt kaldığını işaret ve tepşir edebiliriz. Filhakika dün yaptığımız tahkikata nazaran Galata kulesindeki inşaat ve tesisat bitmiştir ve kürenin yerine konması için iyi hava beklenmektedir. Bu küre bir kaç gün içinde yerine takılacak ve her gün saat on ikiden üç dakika evvel kulenin direği üzerine çekilecek, bunu görenler saatlerini tam on ikiye ayar etmek üzere hazırlıyacaklardır. Saat tam on ikide küre çekildiği yerden düşecektir. Kürenin düşmesi on ikiyi işaret edeceği için arzu edenler saatlerini düzelteceklerdir. Kulede kürenin çekilmesile birlikte bir canavar düdüğünün de öteceği yazılmışsa da doğru değildir. Yalnız kürenin düşeceği zemin madeni olduğu için orta birses çıkaracaktır. Artık bu meşhur kürenin yerine konmasını müteakip şimdiye kadar birbirini bir türlü tutmıyan saatlerin saniye olmasa bile dakikalarda olsun ahenk ve birlik göstermeleri mümkün olacaktır. Bu meyanda belki Beyazıtta her nedense mutlaka birbirlerini dörder beşer dakikalık bir fasıla ile takip eden komşu saatlerin de artık beraberce yürümeleri mümkün olacaktır.”

Vakit, 26 Şubat 1930


ÜÇ:
1962 tarihli Yalnızlar İçin filminde kuleden görünüş

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: